Kutak za nezaposlene

Od mjere do karijere – Potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda. OVU MJERU MOGU KORISTITI Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle...

Što je aktivno traženje posla?

Prijaviti se u evidenciju Zavoda možete kao NEZAPOSLENA OSOBA ili kao OSTALI TRAŽITELJ ZAPOSLENJA Nezaposlena osoba je osoba u dobi između 15 i 65 godina života koja: je sposobna ili djelomično sposobna za rad, nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa...