O VOLONTERSTVU

Što je volonterski centar?

Volonterski centri  pokrivaju širok spektar uloga. Osim što promiču vrijednosti volontiranja što im je ujedno  i osnovna zadaća, ovakvi centri pravi su izvor vrijednih informacija za sve one koji žele volontirati ili organizirati volontiranje. Obrazuju građane i nude vijesti i informacije o ponudi i potražnji ovakve vrste rada. Promicanjem pomaganja kao osnove humanijeg društva, stvara se mreža dobrote i korisnosti kao pokretača osobnog i društvenog razvoja. Povezati, ponuditi i osvijestiti o važnostima, samoj biti i ljepoti volontiranja jedna je od temeljnih uloga volonterskog centra kao i potpora svima onima koji žele živjeti volonterstvo i dati dio sebe na dobrobit drugih i čitavoga društva.

Standardi u volonterstvu

STANDARD 1: PROMICANJE VRIJEDNOSTI VOLONTIRANJA  Volonterski centar osigurava resurse za promicanje vrijednosti volontiranja. VC će inspirirati, motivirati i stimulirati za interes prema volontiranju promičući na pozitivan način dobrobiti volontiranja.

STANDARD 2: RAZMJENA INFORMACIJA O PONUDI I POTRAŽNJI VOLONTERSKOG RADA Volonterski centar ima jasne postupke u razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.

STANDARD 3: OBRAZOVANJE O MENADŽMENTU VOLONTERA I OBRAZOVANJE GRAĐANA O VOLONTIRANJU Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručne predavače/savjetodavce u upravljanju volonterima, novac) za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.

Za lokalne volonterske centre (LVC-e)

Zemlje razvijene demokracije promoviraju i potiču dobrovoljni angažman građana za opću korist, a volontiranje je jedna od ključnih stavki. Uloga volontera je iznimno velika za napredak društva, a njihove aktivnosti su izrazito cijenjene i podržavane od strane javnosti, institucija i pojedinaca.

Moderna društva veliku pažnju posvećuju i samim organizatorima volontiranja, dajući podršku educiranju i menadžmentu volontera stvarajući mrežu građanskog aktivizma i solidarnosti.

Volonterstvo u Centru za održivi razvoj

Centar za održivi razvoj tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja organizirao je rad više stotina volontera te se na taj način profilirao i postavio na prirodno mjesto jednog od vodećih organizatora volontiranja na imotskom području. Lokalni volonterski centar koji djeluje u sklopu Centra za održivi razvoj, mjesto je  na kojem sve relevantne informacije o volontiranju mogu pronaći svi oni koji žele doprinositi boljem, solidarnijem, aktivnijem i humanijem društvu. Javite nam se kako bismo zajedno stvarali bolje i ljepše mjesto pod Suncem!

Obveze i prava volontera

Obveze i prava volontera regulirana su Zakonom o volonterstvu.

Ovim se Zakonom uređuju osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državna nagrada za volontiranje te nadzor nad izvršenjem ovoga Zakona.

Cijeli zakon o volonterstvu možete pročitati OVDJE.