Poziv korisnicima za korištenje usluge pomoći u kući

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „DORA – Donesi radost“, kodni broj: UP.02.1.1.13.0336, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Poziv „Zaželi – program...

Udruga Ritino srce zapošljava gerontodomaćice

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-174, od 2. prosinca 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „DORA – Donesi radost“, Kodni broj:...

Najnoviji rezultati Eurobarometra

Istraživanje Eurobarometra, u kojem je sudjelovalo više od 27.000 građana, provedeno na razini EU-a, pokazalo je da Europljani podupiru pokretanje Konferencije o budućnosti Europe, objavio je danas Europski parlament. Istraživanje Eurobarometra, koje je objavljeno dan...

Otvorenje Društvenog centra Laurentius

Prvi društveni centar u Imotskoj krajini otvara se  u utorak, 9. ožujka 2021. godine, u 17 sati, u ulici Dr. Franje Tuđmana 6, u Lovreću. Društveni centar Laurentius dio je istoimenog projekta, koji provodi udruga Kolajna ljubavi u suradnji s općinom Lovreć i...

Europski stup socijalnih prava

Europska komisija predstavila je svoju viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost te otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava navode se...

Najava manifestacije „Sajam poslovnih mogućnosti 2021.“

Čim se epidemiološke prilike poboljšaju, Centar za održivi razvoj (COR) nastavlja s organizacijom manifestacije „Sajam poslovnih mogućnosti“. Tu je manifestacija COR po prvi put  organizirao prošle godine u veljači u Imotskom u okviru projekta „Lokalnim partnerstvom...