Lokalni volonterski centar

“Imotskoj pijaci” pridružilo se više od 5000 ljudi

Imotska pijaca, aktivnost koja je osnovana u sklopu projekta Lokalnog volonterskog centra premašila je broj od 5000 članova i time nadmašila očekivanja organizatora akcije. Zahvaljujući Facebook platformi „Imotska pijaca“ povezala je proizvođače i kupce i na neki...

Informacije za volontere i korisnike za vrijeme COVID-19

U novonastaloj situaciji epidemije koronavirusa u Republici Hrvatskoj, iskazalo se zavidno jedinstvo zajednice u želji da se zaštiti građane starije životne dobi, bolesne i nemoćne i druge koji spadaju u najrizičniju skupinu stanovništva. Jedan od načina pomoći u...

Pridruži se inicijativi EU Aid Volunteer

Inicijativa EU Aid Volunteer okuplja volontere i organizacije iz različitih zemalja, pružajući praktičnu potporu projektima humanitarne pomoći i doprinoseći jačanju kapaciteta lokalnih zajednica pogođenih katastrofama. Navedena inicijativa otvorena je građanima EU i...