Istraživanje Eurobarometra, u kojem je sudjelovalo više od 27.000 građana, provedeno na razini EU-a, pokazalo je da Europljani podupiru pokretanje Konferencije o budućnosti Europe, objavio je danas Europski parlament. Istraživanje Eurobarometra, koje je objavljeno dan prije potpisivanja Zajedničke izjave o Konferenciji o budućnosti Europe, pokazuje da velika većina (92 posto) građana svih država članica zahtijeva da se njihovi glasovi „više uvažavaju pri donošenju odluka o budućnosti Europe”. Upravo to je cilj Konferencije o budućnosti Europe: stvoriti novi javni forum za otvorenu, uključivu, transparentnu i strukturiranu raspravu s Europljanima o pitanjima koja su im važna i koja utječu na njihov svakodnevni život.

O posebnom istraživanju Eurobarometra br. 500 „Budućnost Europe” saznajte više na stranici:

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256

O Eurobarometru:

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hr/be-heard/eurobarometer

9. ožujka 2021.