U okviru događanja vezanih uz Europsku godinu mladih, Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirao je 1. srpnja 2022. okrugli stol „Zaključci i preporuke Konferencije o budućnosti Europe u području mladih“, namijenjen mladima.

Na okruglom stolu predstavljene su mjere u području mladih koje su proizašle kao rezultat svih preporuka i rasprava održanih u okviru Konferencije o budućnosti Europe, a mladi su imali priliku raspravljati o navedenim mjerama te predložiti na koji način bi se iste mogle primijeniti na nacionalnoj razini.

Konferencija o budućnosti Europe završila je svoj rad 9. svibnja 2022., a izvješće o konačnom ishodu Konferencije, uključujući 49 prijedloga, predstavljeno je predsjednicima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Zaključci i mišljenja mladih s okruglog stola predstavit će se na završnoj konferenciji vezanoj uz Europsku godinu mladih koju će organizirati Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade