U organizaciji Europske zaklade za mlade Vijeća Europe i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade održana je trodnevna izobrazba u razdoblju od 17. do 19. svibnja 2022. godine namijenjena udrugama mladih.

Udruge su tako imale mogućnost informirati se o bespovratnim sredstvima i programima Europske zaklade za mlade, prioritetima politika sektora za mlade Vijeća Europe te na praktičnim radionicama i sami uvježbati pisanje projekta.

Za edukaciju se prijavilo petnaest udruge iz Hrvatske, a sudjelovali su i predstavnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Europsku zakladu za mlade (European Youth Fondation) osnovalo je Vijeće Europe 1972. godine za pružanje financijske i obrazovne potpore europskim aktivnostima mladih. Zakladi se mogu prijaviti nevladine udruge iz država članica Vijeća Europe i država potpisnica Europske kulturne konvencije.