Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dostupan je na portalu eSavjetovanja, a svoje komentare i prijedloge možete dostaviti putem portala do 13. ožujka 2021. godine:

Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro