njegovateljica

U sklopu projekta Nove vještine su moja šansa, 12 polaznica osposobljavanja za njegovateljice položilo je završni ispit teoretskog dijela edukacije.
U skladu sa svim epidemiološkim preporukama, nakon višemjesečnih predavanja u Klubu za zapošljavanje Centra za održivi razvoj, polaznice su pred komisijom pristupile polaganju i uspješno položile.
Nakon teoretskog dijela, polaznice će morati odraditi i praksu kako bi dobile završno uvjerenje.
Također, u sklopu projekta „Nove vještine su moja šansa“ Centar za održivi razvoj započeo je primati prijave za besplatno osposobljavanje nove grupe njegovatelja/ica na području Imotske i Cetinske krajine.
Nastava počinje odmah nakon formiranja grupe. Na kraju programa polaznici/e će dobiti uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
Svi zainteresirani mogu se javiti Centru za održivi razvoj (COR) radnim danima 9 – 16 sati na telefone: 021 410 274, 098 540 538 ili 098 314 951 kako bi se dogovorili za sastanak na kojem će dobiti podrobnije informacije.