Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „DORA – Donesi radost“, kodni broj: UP.02.1.1.13.0336, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, broj poziva: UP.02.1.1.13.), Udruga Ritino srce i Centar za održivi razvoj objavljuje

Poziv za prijavu krajnjih korisnika za korištenje usluge potpore (pomoći u kući) osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama u projektu „DORA – Donesi radost“

Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba u dogovoru s korisnikom/koordinatorom projekta

da se prijave za potporu (pomoć u kući) koja će se pružati u sklopu projekta „DORA – Donesi radost“ UP.02.1.1.13.0336, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano je da se potrebna potpora i podrška u kućanstvu pruža u periodu do 12 mjeseci.

Nemoćne osobe su između ostalog osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne osobe, teški kronični bolesnici i  slično, neovisno o starosnoj dobi i one uz prijavu obvezno dostavljaju dokaz (službeni dokument, npr. osobe s invaliditetom dostavljaju rješenje o invaliditetu i sl.). Krajnji korisnici (nemoćni) dužni su potpisati Izjavu da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba te uz Izjavu osigurati i priložiti službeni dokazni dokument koji potkrepljuje navode iz Izjave. (Izjava dostupna na zahtjev)

Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem / boravištem na području grada Imotskog i općina Proložac, Podbablje i Zagvozd koje:

 • ne primaju istovrsnu pomoć, odnosno predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva itd., tj. da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • u trenutku raspisivanja ovog Poziva nisu korisnici nekog drugog projekta iz Programa Zaželi I ili II.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • Obrazac 1. – Prijava krajnjih korisnika
 • Obrazac 2. – Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka
 • Izjava da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba s dokazima (ako je primjenjivo).

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici https://www.cdr.hr/ ili osobno u Klubu Centra za održivi razvoj na adresi: Ulica Bruna Bušića 25, u Imotskom, 1. kat, radnim danom od 10 – 12 sati, od 17. ožujka 2021. godine do popunjavanja raspoloživih kapaciteta.

Prijave s nepotpunim podatcima, prijave na nepropisnim obrascima, kao i prijave nakon popunjavanja kapaciteta, neće se razmatrati.

Prijaviti se možete na e-adresu: udrugaritinosrce@gmail.com  (predmet: Prijava korisnika), preporučenom poštom na adresu: Centar za održivi razvoj, Biskupa Paškala Vujčića 1, 21260 Imotski, (s naznakom: Prijava korisnika) ili predajom prijave u Klubu Centra za održivi razvoj  na adresi: Ulica Bruna Bušića 25, u Imotskom, 1. kat, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 – 12 sati, od 17. ožujka 2021. godine do popunjenosti kapaciteta).

U slučaju velikog broja prijava prednost će imati ranije prijavljeni kandidati/tkinje.

Sve informacije o Pozivu  „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (broj poziva: UP.02.1.1.13.) mogu se naći na stranici:

http://esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

***

Projekt „ DORA – Donesi radost“ provodi Udruga Ritino srce u partnerstvu s Centrom za održivi razvoj, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Regionalnim uredom Split i Centrom za socijalnu skrb Imotski.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.255.267,50 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020., Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Udruge Ritino srce.

Obrazac 1. – Prijava krajnjih korisnika

Obrazac 2 – Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka