Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Uprava za klimatske aktivnosti,  organizira seriju od osam panel rasprava i završnu konferenciju kroz rujan i listopad 2021. na temu tranzicije Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.

Svrha je uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti. Pitanje je uloge mladih i kako oni mogu pomoći u kataliziranju tog procesa!

Na Završnoj konferenciji 27. listopada 2021. predstavnici svakog od Panela (poslovni sektor, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, mladi, mediji,  obrazovni sektor, znanstvenici, sindikati, organizacije civilnog društva) predstavit će zaključke i preporuke. Objedinjeni zaključci i preporuke će biti objavljeni na mrežnoj stranici MINGOR-a

Pozivaju se mladi ispuniti anketni upitnik o stavovima i razmišljanjima što će pomoći u vođenju Panel rasprave i izradi zaključaka i preporuka.

Anketa u trajanju od 5 minuta je ovdje.

Ova se događanja održavaju u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe što je pokrenula Europska komisija kako bi se čuo glas građana EU-a o izazovima i prioritetima Europe.

Države članice EU-a su donijele Europski propis o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine.

Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Klimatska ambicija EU-a, koju Hrvatska dijeli, utjecat će na sve segmente društva te je potrebno uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima.Konferencija o budućnosti Europe – rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Panel rasprava s mladima

ponedjeljak 11. listopada 2021.

15:00 – 16:30

Veza za videokonferenciju: Panel mladi o klimatskoj neutralnosti

Moderatorice su:

Ana Žerjav, studentica informacijskih znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb

Klara Justić, studentica geofizike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Panelisti su:

Franka Logarić, School Strike 4 Climate Croatia

Ivan Majstorić, Svijetski savez mladih Hrvatska

Vito Avakumović, Možemo! doktorand klimatologije na Sveučilištu u Hamburgu

dr. sc. Josip Jagodar, predsjednik Savjeta za mlade VRH

Josip Perkušić, mag. iur. UN mladi delegat u Republici Hrvatskoj

Kaja Pavlinić, Forum za održivi razvoj Zeleni prozor