Završna konferencija projekta “Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” (kodni broj: UP.04.21.06.0054) održat će se u četvrtak, 26. listopada 2023. godine, u Sinju, Put Petrovca 12, Sinj (Alkarski dvori), s početkom u 11 sati. Na konferenciji će se predstaviti rezultati projekta, Akcijski plan za društvenu ekonomiju, a konferencija će završiti panel raspravom: Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj  –  kako dalje?

Kroz tri godine multisektorske suradnje Centar za ruralni razvoj CERURA HR iz Sinja i 20 projektnih partnera iz cijele Hrvatske (znanstvena zajednica, socijalne zadruge, udruge, Zajednica županija, HZZ) provode projekt “Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Centar za održivi razvoj (COR) jedan je od partnera na projektu.

Projektnim aktivnostima nastoje se jačati kapaciteti organizacija civilnog društva i drugih društvenih poduzetnika uz potporu akademske zajednice, kako bi došlo do stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva u RH.

Uz potporu akademske zajednice provedena su ispitivanja i znanstvena istraživanja u području društvenog poduzetništva, napravljene su analize dokumenata i praksi DP-a,  objavljeni su znanstveni i stručni radovi, izrađene su smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima za osam područja od važnosti za razvoj DP-a u Hrvatskoj, napravljene su analize društvenih učinka predloženih smjernica, te je proveden strukturni dijalog svih dionika i donositelja odluka u svezi društvenog poduzetništva.

Kroz projekt je osnovana udruga pod nazivom Hrvatska mreža za društveno. Preko 200 društvenih poduzetnika udruženo je u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo, krovnu organizaciju koja će po završetku projekta postati relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih rješenja društvenog poduzetništva.

Završna konferencija se organizira u okviru projekta ‘Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo’ (kodni broj UP.04.2.1.06.0054), koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna / 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine. Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Program konferencije

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici  www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za ruralni razvoj CERURA HR.