Rok za slanje prijava na natječaj za nagradu pod nazivom ‘2020 EU Health Award’ produljen je do 16. rujna 2020. godine, u 11 sati po srednjeeuropskom vremenu.

U skladu s općim smjernicama zdravstvene politike Europske unije, nagrada ‘2020 EU Health Award’ namijenjena je gradovima i školama koje su pozitivno utjecale na svoje zajednice, promovirajući zdrave načine življenja među djecom i mladima (6-18 godina), kao i organizacijama civilnoga društva, školama i vrtićima koji su se aktivno zalagali za cijepljenje djece (0-18 godina).

Uz obilježavanje postignuća i predanosti nagrađenih organizacija, dodjelom nagrade utječe se i na podizanje svijesti o ključnoj ulozi koju oni imaju u jačanju sudioničke demokracije i aktivnog građanstva u području javnog zdravstva.

Proteklih godina nagrada je dodjeljivana za različite teme, od inicijativa koje su bile reakcija na izbijanje Ebole u 2015. godini, preko poticanja javnozdravstvenih aktivnosti te zalaganje za smanjenje pušenja, pa do prevencije i smanjenja pretilosti kod djece i mladih. Putem ove nagrade, Platforma za zdravstvenu politiku EU-a prikuplja primjere dobre prakse, kako bi omogućila drugima da se inspiriraju, pa čak i ponove jednake aktivnosti u vlastitim sredinama.

Za sva pitanja i detalje u vezi nagrade pod nazivom ‘2020 EU Health Award’ ili Platforme za zdravstvenu politiku EU-a, obratite se putem poruke e-pošte na adresu SANTE-HPP@ec.europa.eu ili pročitajte tekst i poveznice na sljedećoj mrežnoj stranici:

https://ec.europa.eu/health/award/home_en