„Volontiram – činim svoj svijet boljim“

Svrha projekta „Volontiram – činim svoj svijet boljim“  je osnažiti građane, osobito mlade i organizatore volontiranja za volonterstvo radi aktivnog sudjelovanja u zajednici, nastaviti rad lokalnog volonterskog centra te promovirati volonterstvo na području Imotske krajine na dobrobit lokalne zajednice i samih volontera.

Projektom je omogućeno uspostavljanje prvog lokalnog volonterskog centra u Imotskoj krajini kao mjesta susreta potencijalnih volontera i organizatora volontiranja, mjesto razvijanja ideja, traženja i dobivanja potpore. Različitim edukacijama i volonterskim akcijama potičemo građane na uključivanje i (su)djelovanje, te tako pridonosimo kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Projektne aktivnosti pružaju poticajno okruženje za aktivno sudjelovanje, jednake mogućnosti i socijalno uključivanje građana, toliko važno u zajednici s periferije iz koje se neprestano odlazi.

Projekt se provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status potpomognutih područja, odnosno brdsko-planinskih područja s izraženim rizikom siromaštva.

Financijsku potporu projektu osiguralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinancira ga Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt se provodi u partnerstvu Centra za održivi razvoj iz Imotskog (COR),  Udruge mladih „K.U.M. Proložac” i općina Proložac, Podbablje i Runovići.

Mrežna stranica lokalnog volonterskog centra: https://volonteri-im.eu/

Vrijeme provedbe: 01. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.

“Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima“

Nositelj projekta:UDD-Udruga za demokratsko društvo; Partneri: Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj

Cilj projekta: podizati svijest građana o odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima. Trajanje projekta: 10.11.2015. – 10.11.2017. Ukupna vrijednost projekta: 210.512,60 EUR

Aktivnosti: osnivanje uredništva portala, radijskih i TV emisija, seminar za novinare lokalnih i regionalnih medija, seminari za organizacije civilnoga društva i predstavnike javne uprave Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, pokretanje info centara za građanstvo, policy studija provođenja strategija suzbijanja korupcije i razvoja javne uprave, studijska putovanja, izrada edukativnih brošura i dokumentarnog filma, organizacija info štandova po navedenim županijama. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2012 “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više o projektu vidjeti ovdje.

UMREŽIMO SE – PROTIV KORUPCIJE

Cilj je projekta jačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini. U okviru projekta osnovat ćemo uredništvo za medijsko praćenje područja antikorupcijskih tema (portal, TV i radio emisije). Nositelj projekta: UDD-Udruga za demokratsko društvo. Partneri: Pravni fakultet u Splitu, Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više o projektu vidjeti ovdje.