Europska fondacija za mlade (The European Youth Foundation – EYF) objavila je specijalni poziv udrugama mladih na nacionalnoj ili lokalnoj razini za financiranje aktivnosti koje odgovaraju na lokalne potrebe proizišle iz krize s koronavirusom.

Priroitetne su aktivnosti usmjerene iskazivanju solidarnosti i potpore građanima koji su pogođeni krizom koronavirusa.  Sve aktivnosti moraju uvažavati sanitarne i zaštitne mjere koje su donijela nadležna tijela na nacinalnoj i/ili lokalnoj razini.

Maksimum potpore po projektu iznosi 10.000 eura. Slijedeći rok za prijavu je 10. svibnja 2020. godine.

Za više informacija:

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

 

 

…………………..