Ministarstvo pravosuđa i uprave koordinira izradu nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, a kako bi se prikupilo što više doprinosa za izradu iste, objavljen je i Upitnik o percepciji korupcije za sve građane Republike Hrvatske.

U nastavku je poveznica na Upitnik koji je anoniman i za čije ispunjavanje je potrebno odvojiti svega nekoliko minuta a dobiveni uzorak će poslužiti Radnoj skupini u izradi desetogodišnje Strategije.

Poželjno je da se poveznica dijeli u cilju reprezentativnosti uzorka  za daljnju analizu te potrebnih doprinosa za izradu nove Strategije.

Upitnik: https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/antikorupcija-21507/percepcija-korupcije/24257